Miniconomy logo

Beknopte spelregels Miniconomy

De belangrijkste regels van Miniconomy staan op deze pagina.


Een veilig spel:

 1. Iedereen heeft vrijheid van:
  • meningsuiting
  • geloofsovertuiging
  • politieke overtuiging
 2. Teksten en/of afbeeldingen mogen niet aanstootgevend of kwetsend zijn. Het beledigen, bedriegen, bedreigen of in een kwaad daglicht stellen van een account, speler of natuurlijke persoon is verboden.
 3. Iedereen wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie om welke reden dan ook, is niet toegestaan.

Een eerlijk spel:

 1. Belangenverstrengeling tussen verschillende accounts en Miniconomy Vennootschappen (MV's) met dezelfde eigenaar en/of IP-adres is verboden.
 2. Een speler mag in één stad maar met één account handelen.
 3. Een speler mag met maximaal één account criminele acties ondernemen.
 4. Een account mag niet als doel hebben of gebruikt worden om een ander account te dienen.

Handelsregels:

 1. Spelers mogen alleen meer dan 100 I-Shells ontvangen of overmaken indien er een contract gesloten is.
 2. Spelers mogen niet samen met andere spelers de prijzen van een product kunstmatig hooghouden.
 3. Spelers mogen geen aandelen kopen of verkopen van een stad waar zij een winkel hebben.
 4. Spelers mogen de aandelenbeurs niet beïnvloeden of profiteren van beïnvloeding.
 5. Spelers mogen niet handelen tussen hun Miniconomy Vennootschap en hun account, ook niet via een tussenpersoon.

Spelleiding:

 1. Miniconomy wordt beheerd door spelleiders; herkenbaar aan de Federal status ().
 2. Spelleiders worden ondersteund door het CBI ().
 3. Spelers zijn verplicht mee te werken aan instructies van de spelleiders of het CBI.
 4. Houd je aan de spelregels, overtreding kan leiden tot boetes of faillietverklaringen.

Voor meer informatie, bekijk de exacte regels (wetten). Voor vragen kun je terecht in de club 'Assistants, Tips and Tricks'

Er is een ronde bezig! Doe nu mee!