Miniconomy logo

Miniconomy in het Onderwijs

maak een gratis account aan

Ontstaansgeschiedenis

In oktober 2001 ontstond bij toenmalig VU-informaticastudent Wouter Leenards het idee om een realistisch handelsspel te maken op het Internet. Samen met zijn broer Mark Leenards, bedrijfseconomiestudent, heeft hij dat idee uitgewerkt tot wat nu Miniconomy is: een leerzaam en interactief spel met duizenden spelers waarin een economie wordt gesimuleerd, een maatschappij van formaat.

Maatschappij?

Inderdaad, Miniconomy is door rondenlange inbreng van spelers en makers uitgegroeid tot een complete maatschappij waarin vrijwel alle aspecten vertegenwoordigd zijn: handel in goederen, aandelen en onroerend goed, politiek en media. Er wordt een eigen krant uitgegeven, er is een burgerlijk wetboek, een onderwijs- en politiek systeem en men kan allerlei beroepen uitoefenen, van makelaar tot burgemeester.

Elke handelsperiode duurt 3 weken. Tussen de handelsperiodes is er meestal een week pauze ingepland, waarin de makers nieuwe spel-elementen maken en testen.

Het Onderwijs

In de afgelopen twee jaar zijn de makers van Miniconomy regelmatig benaderd door uitgevers en onderwijsinstellingen met de gedachte om Miniconomy 'in te zetten' in het onderwijs. In het najaar van 2003 is deze stap realiseerbaar gemaakt met het aanvragen van een subsidie door de toendertijd opgerichte Stichting Miniconomy, die in november 2004 toegezegd is door de Stimuleringsregeling Digitale Pioniers. Met deze subsidie werd het voor de makers mogelijk Miniconomy dusdanig uit te breiden zodat het ook in het onderwijs ingezet kan worden.

Miniconomy is een voorbeeld van Flipping the Classroom, waarbij buiten de klas om leerlingen aan de slag kunnen met lesmateriaal. Kijk op de website van Kennisnet voor meer informatie over Flipping the Classroom.

Educatieve Aspecten

Miniconomy is een zeer uitgebreid spel en biedt meer dan voldoende mogelijkheden voor de spelers om zich te profileren in de markt. Alle spelers nemen deel aan dezelfde economie en concurreren zodoende met elkaar.

Een aantal belangrijke educatieve aspecten van Miniconomy:

 • Handelen in goederen, aandelen, grond en onroerend goed
 • Kostprijsberekening
 • Balans en resultatenrekening
 • Marketing
 • Wet van vraag en aanbod
 • Concurrentie
 • Bankwezen
 • Financiering
 • Samenwerken

Miniconomy in klasverband

De educatieve aanpassingen maken het mogelijk om Miniconomy te spelen met een groep deelnemers, bijvoorbeeld een klas leerlingen. De deelnemers zullen gewoon aan het reguliere spel meedoen. De leerlingen zijn niet als zodanig in het spel herkenbaar en maken dus gewoon deel uit van de groep handelaren. Leerling-accounts zullen echter vanuit educatief perspectief niet de mogelijkheid krijgen om criminele activiteiten te ondernemen.

De groepsleider kan zijn of haar klas op de voet volgen. Al naar gelang de behoefte aan informatie en controle kan de docent de acties van de leerlingen volgen en deze zo nodig aansturen of aansporen. De groepsleider kan inzage krijgen in de uitgebreide balans en resultatenrekening van de leerling.

De opdracht voor de leerling kan de groepsleider in principe zelf bepalen. Een opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Het maken van een rondeverslag waarin ondernomen acties worden verantwoord
 • Het verkrijgen van een zo hoog mogelijke nettowaarde
 • Het opstellen van een businessplan

Ook de groepsleider krijgt een Miniconomy-account, waarmee hij of zij zelf een kijkje kan nemen in de wereld die Miniconomy heet en wellicht zelf meehandelen of -concurreren met de leerlingen.

Miniconomy wordt in eerste instantie ontwikkeld voor de bovenbouw HAVO en VWO van het Voortgezet onderwijs, en dan met name voor de vakken Economie, Management en Organisatie en Wiskunde A.
Het spel leent zich echter door de aanwezigheid van allerlei maatschappelijke aspecten ook voor vakken als Maatschappijleer en Nederlands. In een ronde van 3 aaneengesloten weken kunnen uw leerlingen zelfstandig aan de slag met het spel. De opdracht bepaalt u zelf.

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen en extra informatie kunt u contact opnemen met ons:

Trade Games International BV

Website: www.miniconomy.nl

E-mail:

Er is een ronde bezig! Doe nu mee!